Câu chuyện của ZTA

CÂU CHUYỆN CỦA ZTA – THE STORY OF ZTA

Cơ duyên
 • Trên hành trình của mình, tôi có cơ duyên nhìn thấy ba chữ Z, T, A, cả 3 hội thành ZTA.
 • Năm 2015, có một quyển sách “Zero to One”, với triết lý tạo ra một cái mới hoàn toàn, độc đáo và duy nhất, quyển sách của 2 tác giả: Peter Thiel và Blake Mastres. Sau đó, sách được dịch sang Tiếng Việt. Từ đây, gợi lên 3 từ (Zero – To – One), cùng với những trải nghiệm trong đời, tôi đã thấy chữ All, là sự khác biệt, với một ý nghĩa mới.
 • Triết lý Zero To One là biến từ 0 đến 1 mà không có trung gian, khuyến khích sự đột phát để tác tạo cái mới, tuy vậy ZTA không phải rập khuôn của triết lý này. Bởi vì không có thực thể nào từ vật chất đến tinh thành mà không có sự kế thừa, ZTA khuyến khích cái mới, đồng thời tôn vinh những tinh hoa truyền thừa và phương thức thích ứng trong từng phút giây tồn tại.
Quy trình khởi tạo và vận hành của ZTA
Miền ngôn ngữ luôn có giới hạn và không thể chỉ bằng ngôn ngữ mà con người có thể giải thích được chính xác tất cả mọi hiện tượng, sự vật trong vũ trụ. Giải thích sau đây chỉ là một phần theo phương diện ngôn ngữ
 • Z : Zero là 0, cũng là tính không và là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Tiếng Latin
 • T: To có nghĩa là đến, đó là một hành trình, là một sự chuyển biến không ngừng và là vô lượng
 • A: All, là chữ đầu tiên trong bảng chữ cái, là khởi đầu và cũng là tất cả; A là sự hiện hữu tối ưu nhất về không gian, thời gian. Sự hội tụ đầy đủ nhất trong sự biến đổi không thể đo đếm được;  A là tinh thần và chất liệu được kế thừa liên tục và không ngừng gia tăng.
 • ZTA  được hình thành từ cơ duyên, và từ đó sự vận hành sẽ làm tối ưu hành trình phát triển của ZTA trên quỹ đạo với sứ mệnh phục vụ con người trong lĩnh vực: sức khỏe, giáo dục và công nghệ.
Hành trình xác định và phát triển các dòng giá trị
 • Từ khi tôi lập Team Vietnam Carenet (VNCN) năm 2012, một nhóm các thành viên chuyên tư vấn trong lĩnh vực dự án và quản trị cơ sở y tế tư nhân, trong đó giữ vai trò chính. Tôi muốn VNCN không phải là sự thử nghiệm, mà là một trải nghiệm thực sự. Khi khởi sự, tuổi tác tôi không cho phép mình thất bại, vì tôi không còn quỹ thời gian như những người trẻ. Năm 2015, VNCN đã từng liên kết với một tổ chức khác để thành một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, nhưng sự hợp tác này chưa tìm được sự phù hợp. Từ năm 2016, VNCN đã trở lại là một nhóm tư vấn độc lập trong lĩnh vực y tế tư nhân.
 • Tại Việt Nam, qua nhiều năm nghiên cứu sự thất bại của một số công ty tư vấn, tôi nhận thấy những hoạt động của các công ty này với phương thức tập hợp các chuyên gia, hành trang của các công ty tư vấn hầu như không còn gì, nếu như các chuyên gia không còn cộng tác. Khi không có sự gắn kết lâu dài, công ty ngày càng ít khách hàng, đó là vòng lẩn quẩn khiến cho các công ty tư vấn không thể tồn tại lâu dài. Điều này tôi thấu hiểu từ thực tế của các công ty tư vấn quản lý được thành lập bởi những người thầy mà tôi từng được học và được làm việc, hoặc những chuyên gia mà tôi được làm việc chung trong một số dự án.
 • Nhưng, vì sao các công ty tư vấn toàn cầu như BCG, PwC tồn tại bền vững? Sự khác biệt nào tạo nên sự bền vững hàng trăm năm?
Nhận thấy, thứ nhất, đó là việc sở hữu và phát triển liên tục dòng giá trị bên trong tổ chức, dù nhân sự biến đổi. Tổ chức đó luôn có những nghiên cứu, được hệ thống thành các triết lý, phương pháp, công thức và quy trình, sẵn sàng tùy chỉnh theo thời gian và không gian với các điều kiện cụ thể.
Thứ 2, biết dự báo tương lai, công ty cần phải đổi mới, và nhanh nhạy thích ứng theo biến đổi. Để được như thế, công ty phải có sự truyền thừa xuyên thế hệ và mở rộng không gian hoạt động.
Sự khác biệt quan trọng nữa, đó là chiến lược phát triển. Công ty tư vấn không chỉ là một nhóm bao gồm các thành viên hợp danh, không chỉ gói gọn trong các hợp đồng tư vấn cho khách hàng, hoặc những gì diễn ra và kết thúc trong các lớp huấn luyện. Hơn thế nữa, các công ty tư vấn phải tích lũy được những giá trị và chiết xuất được những tinh hoa, không ngừng vun đắp và phát triển dòng giá trị đó để phục vụ cộng đồng. Từ đó, xây dựng cộng đồng xung quanh, và lan tỏa không giới hạn, từ đó tiếp tục hành trình tác tạo, chuyển giao và hồi đáp.
Điều này không chỉ đúng trong các công ty tư vấn, mà còn đúng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các công ty y tế, giáo dục và công nghệ.
 • Bên cạnh đó, tác động của toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch COVID 19 đã thúc đẩy quá trình củng cố và phát triển các chương trình đào tạo trong lĩnh vực quản trị công ty và khởi nghiệp trong thời kỳ mới, điều này cũng thúc giục sự tác tạo và phát triển các giá trị mới với sự chia sẻ không giới hạn trong lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ.
--------------- Phùng Thắm, 2022 ---------------