CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ Y TẾ

“Xây dựng hệ sinh thái và cộng đồng trong khởi nghiệp và quản trị y tế” 

Khóa huấn luyện đặc biệt trong chuỗi chương trình khởi nghiệp và quản trị y tế do ZTA thiết kế và triển khai.
 
Những sự thật hiển nhiên
- Nếu chưa từng xây dựng một Cộng Đồng hoặc một Hệ Sinh Thái thì người đó không thể chia sẻ về một hành trình thực tế của một Cộng Đồng hoặc một Hệ Sinh Thái.
-  Nếu chưa từng xây dựng thành công một Thương Hiệu thì người đó không thể huấn luyện hoặc cố vấn về Thương Hiệu
-  Nếu chưa từng xây dựng được một Platform (nền tảng) thì người đó không thể chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong quá trình tác tạo một Platform
-  Nếu không chuyên sâu về Digital thì người đó không thể chia sẻ về sự chuyển đổi của doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong kỷ nguyên số.
 
Với những  nỗ lực bền bỉ, ZTA đang hội tụ được những người đã trải qua những hành trình đó, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Những kinh nghiệm quý báu cùng những tri thức mới sẽ được chia sẻ qua chương trình huấn luyện: “XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG KHỞI NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ Y TẾ”.
 
ZTA hân hoan chào đón các Anh, Chị tham dự chương trình huấn luyện
 
ZTA tiên phong trong huấn luyện khởi nghiệp và quản trị y tế,  ZTA  luôn đồng hành vì sự thành công và sự tiến bộ của các thế hệ khởi nghiệp và quản trị y tế hiện tại và tương lai trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chân thành cảm ơn
Ban Truyền Thông ZTA