CLB KHỞI NGHIỆP Y KHOA

CLB KHỞI NGHIỆP Y KHOA

Medical Startup (Khởi Nghiệp Y Khoa) từ 19.09.2016 - MSC = Medical Startup Club (2855 thành viên)
Nơi góp phần giúp cho những hạt giống y khoa phát triển trên đường sự nghiệp.  Medical Startup có hai nhóm, nhóm thứ nhất bao gồm những Thành Viên chọn con đường chuyên môn y khoa để phát triển sự nghiệp, nhóm thứ hai, bao gồm những Thành Viên chọn con đường quản lý, điều hành hoặc trở thành chủ cơ sở y tế.

Chúng ta cùng chăm sóc khu vườn này, để tất cả những Thành Viên qua đây được hưởng những gì tốt đẹp nhất, chúng ta cùng để lại dấu ấn tuyệt vời trên mỗi thành tựu của từng Thành Viên.
Liên kết với nhóm tại đây!
Medical Startup (Khởi Nghiệp Y Khoa) từ 19.09.2016 - MSC = Medical Startup Club (2855 thành viên)