Tin ZTA

Hospital Management Training Program In English And Vietnamese

HOSPITAL MANAGEMENT TRAINING PROGRAM IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Leading Ourselves is the message of the program. All for the healthcare ecology that proactively integrates global and regional, holding autonomy in globalization and sustainable development in mission for serving the people
This program is a new initiative of ZTA
Designed by Hong Tham, Phung - MD & MBA
Learn Together
The Project Not For Profit
Managers of program: Hong Tham, Phung - MD&MBA (C.E.O of Program) and Dang Hai, Truong Hoang - MD & MHA (C.O.O of Program)
Input Standards
- Degree in education: Graduated from University or College
- Degree of English: Toefl ITP > 450 / Toefl CBT > 133 / Toefl IBT > 45 / TOIC > 450 / IELTS> 4.5
First Course – Basic Level focusing on the Hospital Operation
Duration: Dec 2023 – Sep 2024 , 9 months
Opening Ceremony on Thursday Dec 7, 2023
Weekly Online Learning on Thursday
In - person Meeting: 3 times / 09 months
ZTA Hospital Management Training Program In English And Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
Thông điệp: Dẫn dắt chính mình. Tất cả vì một nền sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, giữ vững sự tự chủ trong làn sóng toàn cầu hóa và phát triển bền vững trong sứ mệnh phục vụ con người.
Đây là một sáng kiến của ZTA
Chương trình do ThS BS Phùng Thị Hồng Thắm thiết kế
Chương trình không vì lợi nhuận.
Phương pháp học tự quản, tự nguyện và học cùng nhau
Yêu cầu: đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng
Trình độ Tiếng Anh tối thiểu là Toefl ITP > 450 / Toefl CBT > 133 / Toefl IBT > 45 / TOIC > 450 / IELTS> 4.5.
Khóa 1 – Cấp độ Cơ bản I Thời gian: 12/2023 – 09/2024
Khai giảng vào Thứ Năm, 07/12/2023 - Khóa học 09 tháng
Học trực tuyến Thứ Năm hàng Tuần . Họp mặt trực tiếp 3 lần
More details at link: https://forms.gle/t4dAd6PAHhKvveTA9