Tin ZTA

Khóa đào tạo: Lập và triển khai chiến lược bệnh viện

Khóa đào tạo: LẬP VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC BỆNH VIỆN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần ZTA

Thiết kế và quản lý chương trình: ThS BS Phùng Thị Hồng Thắm
Ban giảng huấn và các vị Khách mời là những nhà sáng lập, nhà quản lý, các chuyên gia, các giảng viên chuyên sâu về chiến lược bệnh viện, quản lý bệnh viện và các lĩnh vực có liên quan.

MỤC TIÊU

Khóa học giúp thành viên phát triển năng lực thiết lập và triển khai chiến lược bệnh viện trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa và những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hậu đại dịch COVID 19.
-   Những kiến thức nền tảng và cập nhật về chiến lược và quản trị chiến lược bệnh viện
-   Rèn luyện kỹ năng hoạch định chiến lược và lập kế hoạch chiến lược bệnh viện
-   Hoàn thành một đề án  cụ thể về lập và triển khai chiến lược bệnh viện
-   Kết nối, chia sẻ, hợp tác và đồng hành giữa các thành viên khóa học
-   Rèn luyện kỹ năng học tập liên tục để sau khi hoàn thành khóa học thành viên có khả năng tự học xuyên suốt, đồng thời được hỗ trợ bằng mạng liên kết  chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

ĐỐI TƯỢNG

1) Nhà Lãnh đạo bao gồm thành viên sáng lập, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng cố vấn,
2) Thành viên Ban giám đốc,
3) Trưởng/Phó Phòng
4) Chuyên viên tại các Phòng, Ban tại các Bệnh viện, Phòng khám Trung tâm Y khoa Công lập và Tư nhân trên Toàn quốc, người Việt Nam đang làm việc trong môi trường Quốc tế.

PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN

Khóa học bao gồm 09 chuyên đề lý thuyết và bài thực hành, 02 hội thảo mở rộng, 04 đề án thực tiễn, 02 buổi gặp gỡ và giao lưu lúc khai giảng và tổng kết khóa học. Khóa học được chia làm 4 học phần, học trực tuyến trên Meet. Khung giờ: 19:30 – 22:00 (UTC+7)

NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH

Khai giảng
19:30 - 21:00, 22/09/2022

HỌC PHẦN I: NỀN TẢNG CỦA MỘT CHIẾN LƯỢC

1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược trong lĩnh vực bệnh viện
Thứ Ba, 27.09.2022 : 19:30 - 22:00
2. Các mô hình chiến lược bệnh viện
Thứ Bảy, 01.10.2022 : 19:30 - 22:00
3. Quản trị tri thức bệnh viện và đổi mới sáng tạo
Thứ Ba, 04.10.2022 : 19:30 - 22:00
4. Công nghệ thông tin y tế: những khía cạnh pháp lý có liên quan
Thứ Bảy, 08.10.2022 : 19:30 - 22:00
5. Chuyển đổi số bệnh viện: xu hướng và cách chọn lựa các giải pháp
Thứ Ba, 11.10.2022 : 19:30 - 22:00

HỌC PHẦN II: KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU

6. Các phương pháp hoạch định chiến lược bệnh viện
Thứ Bảy, 15.10.2022 : 19:30 - 22:00
7. Viết một bản kế hoạch chiến lược bệnh viện
Thứ Ba, 18.10.2022 : 19:30 - 22:00
8. Phương pháp triển khai chiến lược và quản lý việc thực hiện
Thứ Ba, 25.10.2022 : 19:30 - 22:00
9. Dẫn dắt sự thay đổi và chuyển tiếp
Thứ Bảy, 29.10.2022 : 19:30 - 22:00

HỌC PHẦN III: HỘI THẢO

1. Bệnh viện không vì lợi nhuận: cơ hội và thách thức
Thứ Bảy, 22.10.2022 : 19:30 - 22:00
2. Chiến lược vận hành bệnh viện tinh gọn: tiết kiệm, hiệu quả và bền vững
Thứ Sáu, 11.11.2022 : 19:30 - 22:00

HỌC PHẦN IV: ĐỀ ÁN CUỐI KHÓA

04 đề án với chủ đề khác nhau do chính các thành viên khóa học thực hiện. Ban tổ chức thiết kết 02 buổi dành riêng cho việc trình bày đề án
Thứ Ba, 01.11.2022 : trình bày và thảo luận đề án 1, 2 của nhóm 1, 2
Thứ Bảy, 05.11.2022 : trình bày và thảo luận đề án 3,4 của nhóm 3, 4
TỔNG KẾT KHÓA HỌC
Thứ Ba, 08/11/2022 : 19:30 - 22:00
HỌC PHÍ VÀ LINK ĐĂNG KÝ
Link đăng ký khóa học: https://forms.gle/SdJy3zdLNue2ScER6

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận được cấp khi học viên có đủ 2 điều kiện:
a) Tham dự trọn khóa học (chỉ được vắng mặt tối đa 02 buổi trong khóa học)
b) Hoàn thành 01 bài tập thực hành theo chuyên đề và tham gia 01 đề án trong của nhóm

Công ty Cổ phần ZTA

Phòng 702A, Tầng 7, Tòa nhà Centerpoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: rose@ztanet.vn ;  web: zta.vn
Facebook: ZTA