Tin ZTA

Một hành trình mới - Khởi nghiệp chuyên sâu

MỘT HÀNH TRÌNH MỚI: KHỞI NGHIỆP CHUYÊN SÂU
Sự phân biệt "khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"(innovation startup) với khởi nghiệp "doanh nghiệp nhỏ và vừa" (SME) là rất cần thiết, về quá trình khởi tạo, hình thành và nuôi dưỡng cái mới, chữ mới ở đây đều đúng cho cả 2 loại hình, chỉ khác nhau yếu tố cốt lõi lúc khởi tạo, đó là hạt giống đổi mới, đó có phải mới hoàn toàn hay không, do chính nhóm khởi nghiệp tác tạo.
Tỷ lệ thành công cho các startup đổi mới sáng tạo khoảng 5 - 10% (tùy nghiên cứu, tỷ lệ khá thấp); nhưng tỷ lệ thành công đối với SME thì khá cao, nếu nhóm sáng lập chuẩn bị tốt. Một điều cần thiết nữa cho tất cả doanh nghiệp hiện hữu và doanh nghiệp mới theo mô hình truyền thống là phải có sự chuyển đổi (transformation) và hành trình số hóa (digital) để có được thành công trong nền công nghiệp 4.0.
Gần đây, một nội dung mới được nhấn mạnh: “khởi nghiệp chuyên sâu”, môi trường khởi nghiệp cũng dần trưởng thành, quan điểm này đi vào chiều sâu để hiện thực các khởi nghiệp cụ thể, vốn khác biệt trong từng ngành. Khởi nghiệp chuyên sâu sẽ bắt đầu rõ nét hơn từ đây.
Tại Việt Nam, đặc biệt trong y tế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất ít. Nhưng, khởi tạo một doanh nghiệp y tế mới trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì rất cần một tư duy mới, một tâm thế mới. Đó là những gì tôi đã chia sẻ trong phần mở đầu trong ngày tập huấn cho các thành viên "Khởi Nghiệp Xét Nghiệm Y Khoa" diễn ra ngày 28.07.2019 do ZTA thực hiện.
Một hành trình mới: Khởi Nghiệp Chuyên Sâu, là hiện thực hóa một ý tưởng khởi nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể.
Một hành trình mới: Khởi Nghiệp Chuyên Sâu, là hiện thực hóa một ý tưởng khởi nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể.
31.07.2019
Rose Phung – ZTA [Zero to All]