Tin ZTA

Nhóm Quản lý bệnh viện - Hospital Management Group (HMG) – từ 26.11.2013

Nhóm Quản lý bệnh viện - Hospital Management Group (HMG) – từ 26.11.2013 - (hơn 6083 thành viên)
HMG là một diễn đàn online luôn tạo cơ hội cho mọi Thành Viên, HMG giữ vai trò điều phối trong mối liên kết trong Cộng Đồng Y - Nha - Dược - Trang Thiết Bị - Xét Nghiệm, HMG là một sân chung tuyệt vời của tất cả thành viên và giúp ích cho Cộng Đồng.
HMG là cầu nối giữa các Thành Viên với các Trường Đại Học, các Bệnh Viện, Phòng Khám, các Cá Nhân, Tổ Chức, Hiệp Hội trong Cộng Đồng.
HMG là nơi giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, hợp tác, nghiên cứu khoa học trong lình vực quản trị cơ sở y tế tư nhân, và giúp nhau tìm ra giải pháp tốt nhất trong công việc.
HMG đảm bảo các buổi hội thảo, các event, công trình nghiên cứu, các khóa huấn luyện được kết nối là hoàn toàn hợp pháp, có chất lượng và thực tế.
Nhóm Quản lý bệnh viện - Hospital Management Group (HMG) – từ 26.11.2013