Tin ZTA

Phương cầu sinh thái CVRE

The Multidirectional Ecological Globe
PHƯƠNG CẦU SINH THÁI CVRE

C: Community – Cộng Đồng. R: Resources – Nguồn Tài Nguyên. V: Values Flow – Dòng Giá Trị. E: Ecosytem – Hệ Sinh Thái

PHƯƠNG CẦU SINH THÁI CVRE
Một thuật ngữ lần đầu tiên được đề xuất từ tháng 8 năm 2018, người viết tin tưởng việc quản trị được phương cầu sinh thái sẽ giúp mở ra một con đường chiến lược cho cuộc đời của người khởi nghiệp và nhóm khởi nghiệp, đó là một tư duy cốt lõi và toàn diện cần lĩnh hội đối với người khởi nghiệp và tổ chức khởi nghiệp. Người khởi nghiệp cần hoạch định cuộc đời mình và định hình một thực thể của khởi nghiệp thì hãy xây dựng, gìn giữ và phát triển phương cầu sinh thái của mình và của tố chức. càng sớm càng tốt.

Khi nào khởi nghiệp? Một câu trả lời quan trọng nhất, đó là phương cầu sinh thái CRVE đã đủ trưởng thành hay chưa. Đến khi lập thành nhóm khởi nghiệp, CRVE có đủ bản lĩnh để gia nhập, giao thoa và cộng hưởng cùng với các CRVE của các thành viên khác để hình thành CRVE lớn hơn của nhóm. Nhóm khởi nghiệp nên đánh giá phương cầu sinh thái của từng cá nhân và một phương cầu mới hợp thành để nhận thức rõ về một thực thể ban đầu đó có năng lực để khởi hành được hay chưa, và với lộ trình như thế nào.

Để tạo dựng một sự nghiệp vượt ra khỏi giới hạn của bản thân, một cá nhân cần có tâm đủ lớn để chia sẻ bền bỉ, không chỉ với gia đình và người thân, mà còn với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và cộng đồng rộng lớn bên ngoài. Nếu được tư vấn bởi những cố vấn tử tế và chuyên sâu, nhóm sáng lập sẽ hạn chế được sự sa lầy vào khối lượng công việc quá sức, hoặc bị vướng vào cái bẫy tài chính hoặc cái bẫy lý thuyết bao la, phức tạp nhưng không thực tiễn.

Để phương cầu CRVE lớn mạnh và tạo ra những lợi ích lâu dài, nhóm sáng lập cần thiết kế một hệ điều hành cho CRVE. Hệ điều hành đó không phải là những quy tắc hành chánh gắn liền với quyền lực, mà thay vào đó là 1) sự linh hoạt trong kết nối, chia sẻ, hợp tác và đồng tạo giá trị, 2) tổ chức các hoạt động theo mô thức của từng dự án, quản lý theo mục tiêu và kết quả cốt yếu, 3) tính toán để đạt công suất tối ưu trong toàn hệ thống, 4) tập trung làm gia tăng giá trị của toàn hệ sinh thái. Đó chính là sự thiết kế những ma trận tương tự các vòng tròn trong một chiếc đồng hồ cơ học với cấu trúc răng cưa khớp nhau trong các vòng quay, tất cả kết hợp với nhau thành một hệ thống hoạt động đồng bộ và cho kết quả như mong muốn.

Cần phải có cơ chế hấp thu, dự trữ và tái tạo năng lượng để cung cấp cho hệ thống, tiền và các tài sản có tính thanh khoản cao là một dạng nhiên liệu cần để vận hành hệ thống. Cần một chiến lược đầu tư với quy mô phù hợp với nguồn vốn, tỷ lệ bên trong so với nguồn vốn được thu hút từ bên ngoài, sao cho hệ thống không bị pha loãng, hệ điều hành không bị phá vỡ. Bởi mức độ sở hữu và quyền sử dụng “nhiên liệu” ảnh hưởng lên quyền lực đối với hệ thống, tỷ trọng đó là một con số kỹ thuật có thể phản ánh một phần ở tương lai công ty đó có xu hướng sẽ phải bán, hay là xây dựng để trường tồn. Sự tối ưu nguồn lực bên trong hệ thống cần tác động đúng các quy luật, xây dựng các nguyên lý cơ bản, linh hoạt và quản lý hành trình linh hoạt. Một phương cầu sinh thái cần sự trưởng thành trong tư duy và kỹ năng, đồng thời phải có tầm văn hóa, tầm trí tuệ tương xứng mới tạo ra được dòng năng lượng cung cấp cho hệ thống lâu dài và vận hành tốt đúng quỹ đạo.

Một phương cầu sinh thái CRVE được tác động bởi 5 yếu tố như: 1) Hệ điều hành, 2) Cấu trúc và tỷ trọng các thành phần, 3) Vị thế vào quy mô, 4) Năng lượng và tái tạo, 5) Quỹ đạo và chu kỳ. Những nhà sáng lập trong giai đoạn khởi nghiệp không thể hình dung được đầy đủ các đặc điểm này của công ty, vì sự hình dung đó cần sự trải nghiệm và học hỏi từ thực tiễn trên chính công việc qua thời gian, và kể cả khi được những cố vấn giỏi hỗ trợ, kể cả có trực giác tốt, trực giác cũng chỉ có được trên một nền tảng đã lĩnh hội đủ đầy đủ. Khác với một thành ngữ thường nghe: “hãy xây dựng tương lai”, cũng có một thành ngữ khác đã thôi thúc con người hành động: “hãy xây dựng một quá khứ đẹp và quý giá hơn kim cương” để lại cho thế hệ sau, đó chính là những phương cầu sinh thái không bị phá vỡ, không ngừng phát triển, biết tự đổi mới và tái tạo để trường tồn.

Trên đây là một đoạn ngắn trong chương "Phương Cầu Sinh Thái" trích từ quyển tài liệu "Khởi Nghiệp Y Tế Trong Thời Kỳ Mới" - Phùng Thắm. Nếu có dịp, người viết sẽ đăng đoạn viết Phương Cầu Sinh Thái là gì với các chi tiết và thang đo các thành phần C,R,V,E.

Saigon, August 2018 (Edited 2019)
Phùng Thắm (Rose Phung)

CRVE Picture was created by Phung Tham