Tin ZTA

Khóa đào tạo: Lập và triển khai chiến lược bệnh viện
09/09/2022 | 13:54
Khóa học giúp thành viên phát triển năng lực thiết lập và triển khai chiến lược bệnh viện trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa và những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực chăm ...
Khóa đào tạo Quản lý Marketing bệnh viện
10/04/2022 | 16:59
Khóa học giúp thành viên phát triển năng lực quản lý marketing bệnh viện một cách toàn diện, chuyên nghiệp và cập nhật những phương thức mới, góp phần hồi phục và tạo ra những thành ...
Chương trình huấn luyện: Marketing Y Tế Cơ Bản
18/10/2020 | 22:09
Cung cấp cho bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế những người có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực marketing dịch vụ y tế trong thời kỳ mới.
Workshop Online: nhận định bối cảnh và xu hướng để xây dựng tầm nhìn bệnh viện, phòng khám và startup y tế trong thời kỳ mới
18/10/2020 | 22:18
Chuỗi Workshop cung cấp toàn diện những góc nhìn trực quan và chuyển tải những thay thổi sâu sắc đó thành những nhận định rõ ràng giúp cho các cơ sở y tế có những giải pháp đúng, kịp ...
Khóa huấn luyện cơ bản: thiết lập, triển khai và vận hành mô hình y tế từ xa (Giới thiệu chương trình)
05/06/2020 | 17:34
Sau khi học xong khóa này, các học viện sẽ được: - Cập nhật kiến thức, thông tin và cơ sở pháp lý về y tế từ xa - Được chia sẻ những kinh nghiệm về thực hành y tế từ xa - Nhận ...
Y tế từ xa (Buổi 1) : Cơ sở pháp lý và tình hình ứng dụng y tế từ xa tại việt nam
05/06/2020 | 17:46
Cơ sở pháp lý của mô hình y tế từ xa là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong việc hành nghề y dược trong tình hình dịch COVID - 19 diễn ra trên toàn cầu. Thấu hiểu ...
Y tế từ xa (Buổi 2) : Các vấn đề cơ bản trong thực hành khám chữa bệnh từ xa
05/06/2020 | 17:51
Đây là vấn đề cốt lõi của cuộc khám, chữa bệnh từ xa mà các bác sĩ lâm sàng, các nhà quản lý, các nhân viên IT và các nhà công nghệ xây dựng giải pháp cần biết để thiết lập, vận ...
Y tế từ xa (Buổi 3) : Các xu hướng y tế từ xa trên thế giới và những ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược cho mô hình y tế từ xa tại Việt Nam
05/06/2020 | 17:59
Đây là một nội dụng thiết yếu làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược mô hình hình tế từ xa tại các bệnh viện, phòng khám hoặc các công ty khởi nghiệp y tế. Khi hiểu rõ những xu ...
Y tế từ xa (Buổi 4) : Chia sẻ một số trải nghiệm thực tế về y tế từ xa tại Việt Nam
05/06/2020 | 18:06
Đây là buổi chia sẻ thực tế từ sự trải nghiệm của những nhà chuyên môn. Những trải nghiệm đó sẽ giúp ích cho những nhà lâm sàng, cận lâm sàng, những nhà quản lý, những nhà khởi ...
Topic 1 - Cơ sở pháp lý và tình hình ứng dụng y tế từ xa tại Việt Nam
13/08/2020 | 22:12
Ths BS Trương Hoàng Hải Đăng sẽ trình bày bối cảnh chung về ứng dụng mô hình y tế từ xa, với những quy mô khác nhau, cấp độ khác nhau trên những nền tảng pháp lý đã có và luôn cập ...
Topic 2 - Các vấn đề cơ bản trong thực hành khám chữa bệnh từ xa
13/08/2020 | 22:16
Thấu hiểu được điều đó, lần thứ 2 trong năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID 19, ZTA đã mời BS CK2. Nguyễn Trọng Anh chia sẻ và hướng dẫn chuyên đề này, đây là một trong 6 chuyên ...
Topic 3 - Các xu hướng y tế từ xa trên thế giới và những ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược cho mô hình y tế từ xa tại Việt Nam
13/08/2020 | 22:21
Đây là một nội dụng thiết yếu làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược mô hình hình y tế từ xa tại các bệnh viện, phòng khám hoặc các công ty khởi nghiệp y tế. Khi hiểu rõ những ...