Tin ZTA

Hospital Management Training Program In English And Vietnamese
29/10/2023 | 17:59
Dẫn dắt chính mình. Tất cả vì một nền sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, giữ vững sự tự chủ trong làn sóng toàn cầu hóa và phát triển bền vững ...
Giới thiệu Ban giảng huấn Khóa đào tạo Đổi mới mô hình kinh doanh trong ngành chăm sóc sức khỏe
11/10/2023 | 22:23
Đây là khóa học quan trọng dành cho các nhà lãnh đạo và điều hành cấp cao, các nhà quản lý các cấp của bệnh viện, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, bao gồm công lập ...
Chương trình huấn luyện: Marketing Y Tế Cơ Bản
18/10/2020 | 22:09
Cung cấp cho bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế những người có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực marketing dịch vụ y tế trong thời kỳ mới.
Workshop Online: nhận định bối cảnh và xu hướng để xây dựng tầm nhìn bệnh viện, phòng khám và startup y tế trong thời kỳ mới
18/10/2020 | 22:18
Chuỗi Workshop cung cấp toàn diện những góc nhìn trực quan và chuyển tải những thay thổi sâu sắc đó thành những nhận định rõ ràng giúp cho các cơ sở y tế có những giải pháp đúng, kịp ...
Khóa đào tạo Quản lý Marketing bệnh viện
10/04/2022 | 16:59
Khóa học giúp thành viên phát triển năng lực quản lý marketing bệnh viện một cách toàn diện, chuyên nghiệp và cập nhật những phương thức mới, góp phần hồi phục và tạo ra những thành ...
Khóa đào tạo: Lập và triển khai chiến lược bệnh viện
09/09/2022 | 13:54
Khóa học giúp thành viên phát triển năng lực thiết lập và triển khai chiến lược bệnh viện trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa và những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực chăm ...
Hội thảo Xây dựng thương hiệu bệnh viện: Củng cố nền tảng và đổi mới để phát triển
28/09/2023 | 15:09
Các thành viên tham dự là những nhà lãnh đạo và quản lý trong ngành chăm sóc sức khỏe, các chuyên viên marketing, các chuyên viên công tác xã hội, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, công nghệ ...
Khóa huấn luyện cơ bản: thiết lập, triển khai và vận hành mô hình y tế từ xa (Giới thiệu chương trình)
05/06/2020 | 17:34
Sau khi học xong khóa này, các học viện sẽ được: - Cập nhật kiến thức, thông tin và cơ sở pháp lý về y tế từ xa - Được chia sẻ những kinh nghiệm về thực hành y tế từ xa - Nhận ...
Y tế từ xa (Buổi 1) : Cơ sở pháp lý và tình hình ứng dụng y tế từ xa tại việt nam
05/06/2020 | 17:46
Cơ sở pháp lý của mô hình y tế từ xa là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong việc hành nghề y dược trong tình hình dịch COVID - 19 diễn ra trên toàn cầu. Thấu hiểu ...
Y tế từ xa (Buổi 2) : Các vấn đề cơ bản trong thực hành khám chữa bệnh từ xa
05/06/2020 | 17:51
Đây là vấn đề cốt lõi của cuộc khám, chữa bệnh từ xa mà các bác sĩ lâm sàng, các nhà quản lý, các nhân viên IT và các nhà công nghệ xây dựng giải pháp cần biết để thiết lập, vận ...
Y tế từ xa (Buổi 3) : Các xu hướng y tế từ xa trên thế giới và những ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược cho mô hình y tế từ xa tại Việt Nam
05/06/2020 | 17:59
Đây là một nội dụng thiết yếu làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược mô hình hình tế từ xa tại các bệnh viện, phòng khám hoặc các công ty khởi nghiệp y tế. Khi hiểu rõ những xu ...
Y tế từ xa (Buổi 4) : Chia sẻ một số trải nghiệm thực tế về y tế từ xa tại Việt Nam
05/06/2020 | 18:06
Đây là buổi chia sẻ thực tế từ sự trải nghiệm của những nhà chuyên môn. Những trải nghiệm đó sẽ giúp ích cho những nhà lâm sàng, cận lâm sàng, những nhà quản lý, những nhà khởi ...