Tin ZTA

Topic 1 - Cơ sở pháp lý và tình hình ứng dụng y tế từ xa tại Việt Nam

Topic 1 - CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG Y TẾ TỪ XA TẠI VIỆT NAM
Phụ trách: Ths BS Trương Hoàng Hải Đăng

 Topic 1 - CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG Y TẾ TỪ XA TẠI VIỆT NAM

Đồng hành cùng chuỗi huấn luyện về mô hình y tế từ xa, đây là lần thứ 2, ThS BS Trương Hoàng Hải Đăng tiếp tục hướng dẫn các nhà quản lý phòng khám, bệnh viện, các bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế và nhân viên IT, các nhà khởi nghiệp y tế về "CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG Y TẾ TỪ XA TẠI VIỆT NAM", những nội dung cập nhật mới nhất tại Việt Nam đến Tháng 8/2020.
 
Ths BS Trương Hoàng Hải Đăng sẽ trình bày bối cảnh chung về ứng dụng mô hình y tế từ xa, với những quy mô khác nhau, cấp độ khác nhau trên những nền tảng pháp lý đã có và luôn cập nhật, chủ đề này rất cần thiết đối với các cơ sở hành nghề y dược trong cả lĩnh vực công lập và tư nhân hiện nay.
 
Với trình độ, kiến thức và hiểu biết trong cả ba lĩnh vực: y khoa, pháp luật và kinh tế y tế, cùng với những nỗ lực và sự kiên trì cho chủ đề này trong thời gian qua, Ths BS Trương Hoàng Hải Đăng sẽ cung cấp cho các Thành viên tham dự từ góc nhìn tổng quan tình hình cho đến chi tiết pháp luật ứng dụng mô hình y tế từ xa vào cơ sở y tế và khởi nghiệp y tế tại Việt Nam.
 
Xin mời quý vị tham dự
 
Trân trọng
 
03/08/2020
 
Ban truyền thông ZTA
 
Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1cKF2ScEG_UD9p-XmXOoReVtuJ_59Bd9k7kdK9rZ7Efw/edit