Tin ZTA

Topic 5 - Thảo luận chuyên sâu các vấn đề thực tế về y tế từ xa tại phòng khám, bệnh viện

Topic 5 - Thảo luận chuyên sâu các vấn đề thực tế về y tế từ xa tại phòng khám, bệnh viện
Topic 5 - Thảo luận chuyên sâu các vấn đề thực tế về y tế từ xa tại phòng khám, bệnh viện
Team ZTA phối hợp cùng các chuyên gia và các nhà công nghệ y tế
Thời gian: 19:00 – 21:00, 16/08/2020
Trân trọng mời quý vị cùng tham dự
Link đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/1cKF2ScEG_UD9p-XmXOoReVtuJ_59Bd9k7kdK9rZ7Efw/edit
Ban Truyền Thông ZTA