Tin ZTA

Trao đổi làm việc với ITO và HMG

Ngày 08.11.2014, Ban Lãnh Đạo Trung Tâm ATEM đã tiếp đón Ban Quản Trị Nhóm Quản Lý Bệnh Viện Tư Nhân (HMG), Đại diện Ban Lãnh Đạo của Hệ Thống Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn ITO và Đại diện Dự Án Vietnam Carenet. Buổi gặp gỡ có các thành viên như sau:
Đại diện ATEM và Nhà Trường:
1. PGS Ts Phạm Xuân Lan, Giám đốc trung tâm ATEM
2. Ths Phan Anh Việt, phó giám đốc trung tâm ATEM
3. Anh Lê Công An, đại diện cho nhà trường
Ngày 08.11.2014, Ban Lãnh Đạo Trung Tâm ATEM đã tiếp đón Ban Quản Trị Nhóm Quản Lý Bệnh Viện Tư Nhân (HMG), Đại diện Ban Lãnh Đạo của Hệ Thống Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn ITO và Đại diện Dự Án Vietnam Carenet
Đoàn khách:
1. Ths Phạm Thế Đồng, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Hành Nghề Y Tư Nhân Việt Nam, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Bệnh Viện Tư Nhân Việt Nam, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hệ Thống Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn ITO
2. Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm, Quản Trị Nhóm HMG, Quản lý Dự án Vietnam Carenet
3. Và một số thành viên của Bệnh viện Sài Gòn ITO và HMG
Ngày 08.11.2014, Ban Lãnh Đạo Trung Tâm ATEM đã tiếp đón Ban Quản Trị Nhóm Quản Lý Bệnh Viện Tư Nhân (HMG), Đại diện Ban Lãnh Đạo của Hệ Thống Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn ITO và Đại diện Dự Án Vietnam Carenet
Tại buổi gặp gỡ này, các bên tìm hiểu nhu cầu của nhau và mở ra sự kết nối giữa Trung Tâm ATEM và Cộng Đồng Y Dược Tư Nhân Việt Nam. Ban Lãnh Đạo Trung Tâm ATEM và Đại Diện Nhà Trường đã giới thiệu về mục đích, chiến lược và các hoạt động của ATEM, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, ATEM luôn đồng hành tích cực để góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Đòan đã tham quan cơ sở vật chất và tiện ích: các giảng đường, phòng hội thảo, …..
Đây là một cơ hội tốt để mở ra sự hợp tác giữa Trung Tâm ATEM và Cộng Đồng Y Dược Tư Nhân Việt Nam, với sự tham gia tích cực của các bên, chúng ta hy vọng và nỗ lực để góp phần thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực y dược tư nhân Việt Nam.