Vai trò của ZTA đối với các dự án liên doanh liên kết trong lĩnh vực y tế

"ZTA mong muốn tiếp tục tinh thần của Cố GS Ngô Gia Hy để góp phần phát triển ngành quản lý bệnh viện, có sự điều chỉnh cho phù hợp với thời đại, bằng cách tiếp cận các hoạt động toàn diện từ góc độ của doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cho khách hàng và cộng đồng”.
ZTA với sứ mệnh “Đồng hành cùng cộng đồng y dược để tìm ra con đường ngắn nhất để thành công: thành tựu của cơ sở y tế trong sự an lành của cộng đồng"
Trích phát biểu của Bs Phùng Thị Hồng Thắm trong Hội thảo y tế tư nhân "Liên Doanh Liên Kết: Cơ hội và Thử thách" do Đơn vị ATEM CARENET phối hợp Trung Tâm ATEM tổ chức tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngày 04.04.2015
 
NĂNG LỰC CỦA  ZTA TRONG ĐẦU TƯ – LIÊN DOANH LIÊN KẾT
1/ Kết nối, xúc tiến hợp tác và đầu tư thông qua các hội thảo và các chương trình tư vấn
2/ Lập dự án và triển khai dự án
- Hoạch định chiến lược cấp công ty, cấp kinh doanh và truyền thông thương hiệu
- Lập kế hoạch và các chương trình hành động
- Thuyết trình tính khả thi và sự hấp dẫn của dự án đến:
2.1 Các nhà đầu tư, kêu gọi cổ đông, huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tài chính.
2.2 Bộ y tế / Sở y tế và các Ban, Ngành khác
3/ Huấn luyện kỹ năng quản lý, điều hành cho các cấp quản lý
Để hoàn thành được nhiệm vụ trên, ZTA  có:
1/ Đội ngũ ZTA là các chuyên gia về dự án, chiến lược, tài chính, marketing, sự hội tụ các chuyên gia của ZTA và dự án Vietnam Carenet đã xây dựng từ hơn 10 năm qua.
2/ Liên kết
2.1 ZTA liên kết với nhà đầu tư bệnh viện, các công ty bất động sản
2.2 Các công ty trang thiết bị y tế và các lĩnh vực có liên quan: công nghệ thông tin, truyền thông
2.3 Liên kết với EXIMA trong việc thẩm định giá để kêu gọi đầu tư, cổ phần, sát nhập, chuyển nhượng
2.4 Các ngân hàng và các tổ chức tài chính
2.5 Hàng loạt các đối tác tiềm năng khác của ZTA về quản trị bệnh viện và đầu tư y tế tại Việt Nam

ZTA luôn mở rộng sự hợp tác với các tổ chức, bệnh viện, phòng khám, các công ty y dược, trang thiết bị y tế và lĩnh vực liên quan để cùng đồng hành trong các hoạt động như sau:
1/ Tổ chức các hội thảo chuyên đề về đầu tư y tế, quản trị cơ sở y dược
2/ Các chương trình đào tạo và huấn luyện quản trị thực tiễn trong lĩnh vực y dược do ZTA tổ chức
3/ Các dự án nghiên cứu thực tiễn về quản trị trong lĩnh vực y dược
Hợp tác về nhân lực, công nghệ, tài trợ cho các chương trình và dự án. ZTA và Đối Tác cùng đảm bảo các quyền lợi và thực hiện trách nhiệm được thỏa thuận trong các chương trình, dự án hợp tác.