Tin ZTA

Workshop Online: nhận định bối cảnh và xu hướng để xây dựng tầm nhìn bệnh viện, phòng khám và startup y tế trong thời kỳ mới

Để tiếp cận và thích ứng thành công trong thực tế mới, một con đường trọng yếu, đó chính là không ngừng cập nhật thông tin, kiến thức và các xu hướng, nhất là khi đối diện với những bước ngoặt lịch sử từ cấp độ toàn cầu, khu vực, địa phương, ngành nghề, doanh nghiệp đến gia đình và cá nhân. ZTA đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng các cơ sở y tế và những nhà khởi nghiệp trên hành trình đó.

Workshop Online:

NHẬN ĐỊNH BỐI CẢNH VÀ XU HƯỚNG ĐỂ XÂY DỰNG TẦM NHÌN BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM VÀ STARTUP Y TẾ TRONG THỜI KỲ MỚI

Đây là chuỗi Workshop Online được ZTA phối hợp cùng các công ty, các chuyên gia và giảng viên chuyên sâu trong lĩnh vực khởi nghiệp, quản trị và đầu tư y tế tổ chức.

Workshop Online nhận định bối cảnh và xu hướng để xây dựng tầm nhìn bệnh viện, phòng khám và startup y tế trong thời kỳ mới ZTA

MỤC TIÊU

Chuỗi Workshop cung cấp toàn diện những góc nhìn trực quan và chuyển tải những thay thổi sâu sắc đó thành những nhận định rõ ràng giúp cho các cơ sở y tế có những giải pháp đúng, kịp thời để vượt qua các thách thức lớn chưa từng có từ hơn 100 năm qua. Workshop cũng giúp cho công cuộc tái cấu trúc và thích ứng của các bệnh viện, phòng khám thành công và phát triển bền vững, giúp cho các nhà khởi nghiệp nhận thức được những cơ hội mới để phát triển thành công những hệ sinh thái y tế mới trong hiện tại và tương lai

ĐỐI TƯỢNG

Các nhà lãnh đạo và quản lý tại các bệnh viện, phòng khám, các nhà đầu tư, các nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế trên toàn quốc.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Công ty Cổ Phần ZTA (ZTA)
Thiết kế và quản lý chương trình
Phùng Thị Hồng Thắm (MD, MBA , Founder & C.E.O of ZTA)

BAN HUẤN LUYỆN

Ban huấn luyện là các cố vấn, các nhà sáng lập và giảng viên chuyên sâu về quản trị và khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế

THỜI GIAN

Tổng cộng 05 buổi, mỗi buổi từ 19h00 – 21h00, từ 15/08 – 15/09/2020
Mỗi Thành viên được quyền tự chọn các buổi học riêng lẻ tùy ý

PHƯƠNG PHÁP

Sau khi hoàn tất đăng ký và chuyển khoản, thành viên chính thức được hướng dẫn tham gia workshop, địa chỉ internet sẽ được gửi đến từng thành viên theo thông tin đăng ký. Các buổi workshop được thực hiện trên nền tảng trực tuyến.

NỘI DUNG

TOPIC 1 – MÃ SỐ: T1. THỜI GIAN: 19:00 – 21:00, 20/08/2020

Đại dịch COVID 19 tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ y tế và thúc đẩy sự đổi mới lĩnh vực y tế
ThS BS Nguyễn Thành Danh - Chuyên gia tư vấn các dự án y tế, digital healthcare và đào tạo marketing y tế

TOPIC 2 – MÃ SỐ: T2: THỜI GIAN: 19:00 – 21:00, 26/08/2020

Định hình chiến lược tại các cơ sở y tế và các startup y tế phù hợp với bối cảnh BHYT toàn dân
ThS BS Phùng Thị Hồng Thắm, Founder&C.E.O of ZTA

TOPIC 3 – MÃ SỐ: T3. THỜI GIAN: 19:00 – 21:00, 08/09/2020

Chuyển đổi số: Hành trình tất yếu đối với mọi cơ sở y tế trong thời kỳ mới, bao gồm 2 nội dung chính:
- Kiến trúc số tổng thể của một doanh nghiệp dịch vụ y tế - ThS Đào Mạnh Hiếu, Founder&C.E.O of VietCas
- Hành trình chuyển đổi số tại các bệnh viện, phòng khám - BS Hà Ngọc Cường, Co-Founder Ecomedic

TOPIC 4 – MÃ SỐ: T4. THỜI GIAN: 19:00 - 21:00, 11/09/2020

Các xu hướng đầu tư y tế tại Việt Nam trong thời kỳ mới
Ths DS Lương Thị Hương Giang, Giám Đốc Công ty TNHH DG MEDICAL
Dr. Dilshaad Ali, Cố vấn chuyên môn cấp cao tại DG MEDICAL

TOPIC 5 - MÃ SỐ: T5. THỜI GIAN: 19:00 – 21:00, 15/09/2020

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động đến chiến lược của bệnh viện, phòng khám và khởi nghiệp y tế
ThS BS Phùng Thị Hồng Thắm, Founder&C.E.O of ZTA

Kính mời quý vị đăng ký tham dự tại link: https://docs.google.com/.../1SrbuPqQB9bFzRkNvHKIVNxH.../edit

Trân trọng

Ban Truyền Thông ZTA