Tin ZTA

Y tế tư nhân: Tầm nhìn tự chủ, toàn cầu và xuyên thế hệ

Bài viết cuối năm

Y TẾ TƯ NHÂN: TẦM NHÌN TỰ CHỦ, TOÀN CẦU VÀ XUYÊN THẾ HỆ

Một cơ sở y tế tư nhân có phát triển bền vững hay không, mọi nỗ lực không phải là xây dựng thương hiệu, dựa vào đó bán được dịch vụ với giá cao để đạt lợi nhuận cao, mà chính là giá trị mang đến cho bệnh nhân và tất cả các bên tham gia trong hiện tại và tương lai lâu dài.

Hầu hết doanh nghiệp mọi ngành nghề, nếu hoạt động chân chính, đều góp phần phụng sự xã hội, trong lĩnh vực y tế điều đó càng rõ nét và mang ý nghĩa nhiều hơn.

Trong thiết kế của cơ sở y tế với quan điểm lấy bệnh nhân làm trung tâm, trong đó sự thiết kế đặt trọng tâm vào sự vận hành toàn thể từ đầu vào, quá trình và đầu ra để đạt mức trải nghiệm và kết quả tốt nhất cho người thụ hưởng, ở đây chính là bệnh nhân. Từ đó, chất lượng và sự hài lòng của bệnh nhân được đánh giá theo sự thiết kế và vận hành đó theo định hướng lấy bệnh nhân làm trung tâm, điều đó luôn đúng trong hệ quy chiếu tập trung vào giá trị khách hàng.

Y tế tư nhân: Tầm nhìn tự chủ, toàn cầu và xuyên thế hệ

Với quan điểm mở rộng hơn, từ triết lý của hệ sinh thái, ở đó sự thiết kế đặt trọng tâm vào sự tối ưu toàn thể dòng giá trị liên tục phát triển, trong toàn thể hệ thống. Từ đó, sự nghiên cứu va phát triển, bao gồm những nghiên cứu dữ liệu của quá khứ, đồng thời cần có những thử nghiệm phục vụ sự đổi mới, điều đó cần sự sáng tạo thật sự và thực tế, tất cả làm nền tảng cho các vòng đời phát triển tiếp theo, cho các thế hệ bệnh nhân và sức khỏe cộng đồng trong tương lai. Các nhà khởi nghiệp và quản lý y tế cần chuẩn bị một tâm thế mới để tác tạo và phát triển các doanh nghiệp y tế trong thời đại ngày nay, đó là những thực thể y tế mới với tầm nhìn tự chủ, toàn cầu và xuyên suốt các thế hệ.

Saigon, 30.12.2019
Phùng Thắm (Rose Phung)