ZTA chia sẻ

Bức tranh của khởi nghiệp
18/12/2018 | 10:15
Mặc dù các phong trào khởi nghiệp có lúc dâng lên rất mạnh nhưng để tìm người thực sự đang giữ những tinh hoa không phải dễ dàng. Mỗi thành phần đó nên có mentor phù hợp, những ...
Mối quan hệ bệnh nhân và thầy thuốc - Kỳ 1
16/12/2018 | 17:13
Với sự phát triển công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật số và truyền thông xã hội, cộng đồng đang tiếp cận một khối lượng lớn thông tin với tốc độ rất nhanh, đồng thời ...
Mối quan hệ bệnh nhân và thầy thuốc - Kỳ 2
16/12/2018 | 17:21
Y đức và y thuật là hai cái trụ chính để tạo thành nền tảng của y học, bản chất của ngành y là nhân văn, hoạt động của ngành y là sự phục vụ. Một niềm tin vững chắc: nếu mỗi ...
Y tế tư nhân: dừng chân và tiếp tục khai thác hay chuyển đổi và thích ứng bắt kịp thời đại?
18/12/2018 | 10:18
Trong cuốn Khởi nghiệp Phòng Khám Đa Khoa T9/2018, mình có đưa tư duy mới vào để độc giả tham khảo và xây dựng cơ sở y tế mới sẵn sàng chuyển đổi để bắt kịp thời đại. Sắp tới ...
Thử nghiệm chiến lược
18/12/2018 | 10:47
Mỗi lĩnh vực đều cần những yếu tố thành công đặc thù để quyết định sự thành công (Specific Keys to Success), muốn có yếu tố này thì cần có năng lực lõi (Core Competencies) và tư duy ...